Nowe usługi komercyjne w porcie lotniczym (2017)

Podstawowym celem projektu było wypracowanie nowych rozwiązań, które przyniosą wzrost przychodów zarządzającego portem lotniczym i głównego najemcy powierzchni komercyjnej w terminalu. Uczestnikami procesu współtworzenia byli przedstawiciele zarządzającego portem lotniczym i zarządzającego strefą retail, bezpośrednio operacyjnie i bardziej strategicznie zaangażowani w prowadzenie działalności komercyjnej na lotnisku. W ramach projektu wspólnie przeprowadziliśmy service safari, służące badaniu doświadczenia zakupowego na lotnisku. W efekcie procesu wypracowano dziewięć konceptów, które mają na celu zwiększyć przychody komercyjne zarządzającego portem lotniczym i zarządzającego strefą retail i poprawić doświadczenie. Pierwszy z konceptów został skierowany do wspólnego przetestowania.

Projekt został nagrodzony statuetką Polishopa Honeycombs Award 2017 za najlepszy projekt roku wykorzystujący metodykę design thinking w kategorii biznes.

Narzędzia/techniki, które wykorzystywaliśmy:
shadowing, obserwacja, wywiady SSI, service safari

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *