Mapowanie ścieżki pasażera przewoźnika kolejowego (2018)

Wszystkie przedsiębiorstwa z branży kolejowej, a w szczególności przewoźnicy, stoją przed wyzwaniem wynikającym z konieczności umocnienia pozycji na rynku kolejowym. Dlatego ważne jest wzmocnienie bazy przychodowej oraz ich postrzegania rynkowego.

Przeprowadziliśmy szczegółowe mapowanie i diagnostykę ścieżki pasażera jednego z działających w Polsce przewoźników kolejowych. Zdefiniowaliśmy wąskie gardła w świadczeniu usługi (w ujęciu operacyjnym, komercyjnym, organizacyjnym), wskazaliśmy obszary, gdzie uzyskać można szybkie korzyści (np. nowe usługi, produkty, zmiana obecnych) oraz obszary wymagające strategicznego podejścia (np. rozwój pakietów usług, potencjalne alianse strategiczne z innymi usługodawcami itp.). Wypracowaliśmy 3 konkretne koncepty na nowe usługi, których świadczenie wpłynie pozytywnie na bazę przychodową przewoźnika, jego wizerunek i postrzeganie całego regionu.

Narzędzia/techniki, które wykorzystywaliśmy:
shadowing, obserwacja, wywiady SSI, service safari, wizualizacja ścieżki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *